لطفا برای خرید محصولات، از طریق تلفن 09210115404 با ما در ارتباط باشید.

در بخش هنری؛

ما تولید کننده‌ی تخصصی سازهای بادی پلیمری هستیم.

در قلب یک جنگل باستانی، جایی که زمزمه‌های باد در میان درختان می‌رقصید، اولین نی‌لبک متولد شد و ملودی آن پژواکی هماهنگ از سمفونی طبیعت بود.

ببینیم و تعریف کنیم!

اوکارینای افسانه‌ای، با ریشه در تمدن‌های باستانی، از قاره آمریکا تا خاورِ دور همچنان در میراث باستانی بشر جای داشته و قلب مردم سراسر گیتی را با هم پیوند داده است.